Undringens Förskola

Undringens förskola bedriver verksamhet på två förskolor, i Saxnäs och i Färjestaden. UNDRINGEN erbjuder omsorg dagtid i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets egna behov.

För verksamheten gäller skollagens allmänna bestämmelser om förskola samt läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi följer kvalitetskraven som motsvarar kommunal verksamhet.

UNDRINGEN inspireras av Reggio Emilias filosofi – en filosofi som sätter barnet i fokus och ger varje barn en levande, spännande och kreativ dag. Vi skapar upplevelser som möjliggör reflektion och förståelse genom bland annat drama, naturvetenskap, matematik, språk, bild och rörelse.

UNDRINGENS verksamhet präglas av småskalighet och delaktighet. Verksamheten är öppen 11 månader om året. Avgift tas ut för 11 månader och är avgiftsfri 4 veckor för semester. Vi följer samma taxa som den kommunala förskolan.

 Är UNDRINGEN  en förskola för dig?   

För frågor och funderingar, kontakta gärna

info@undringen.se

Om ni vill prata med någon i Saxnäs ring 0485-77 200

Om ni vill prata med någon i Färjestaden ring 0485-77201

Rektor Annika Sonevang, annika.sonevang@undringen.se, 0485-77200.

Vi förundras över livet med både hjärna och hjärta.

Med hjälp av tekniken tar vi oss fram mellan fakta och fantasi .

Schema för barnets vistelsetid