Undringens Förskola

Undringens förskola bedriver verksamhet på två förskolor, i Saxnäs och i Färjestaden.  UNDRINGEN erbjuder omsorg dagtid i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets egna behov.

För verksamheten gäller skollagens allmänna bestämmelser om förskola samt läroplanen för förskolan, Lpfö98. Vi följer kvalitetskraven som motsvarar kommunal verksamhet.

UNDRINGEN bedrivs efter Reggio Emilias filosofi – en filosofi som sätter barnet i fokus och ger varje barn en levande, spännande och kreativ dag. Vi skapar upplevelser som möjliggör reflektion och förståelse för bland annat drama, naturvetenskap, matematik, språk, bild och rörelse.

UNDRINGENS verksamhet präglas av småskalighet och delaktighet. Verksamheten är öppen 11 månader om året. Avgift tas ut för 11 månader och är avgiftsfri 4 veckor för semester.

 Är UNDRINGEN  en förskola för dig?   

För frågor och funderingar, kontakta gärna info@undringen.se, farjestaden@undringen.se  eller ring  tel. 0485-77 200 Saxnäs och 0485-77201 Färjestaden.

 

 

 

Senaste nytt!

Lediga platser i Saxnäs hösten 2017!

Vatten – tankar, funderingar, utforskande…

I Färjestaden jobbar vi med brokonstruktion och vattenkonstruktion. Barnen bygger broar i sand och i vatten. Det gör vi dels för att testa en teori (sanden som är mjuk sätter man bropelare i, sen blir den hård) och dels för att skapa förståelse för hur en bro är byggd. Hur påverkar vattnet brons konstruktion? Barnen använder sig återkommande av uttryck som stabilt och de utforskar flytkraft. Vi skapar också ”vatten” med hjälp av olika material (tyger, lera, kartong) och där riktar vi uppmärksamheten mot vattendjup. Att göra ett vatten i torrt material där man kan få känslan av att man doppar ner fingret. Vi har även fortsatt jobbet med att förflytta vatten både inne och ute. Vidare har vi en app som speglar barnen i det de gör och så projiceras det på väggen. Barnen fascineras av att de dyker upp på väggen och ibland är de fler än en!

 

I Saxnäs fortsätter frågorna och tankarna kring vattenbristen samtidigt som det testas teorier om att rena vatten. Om vi på något sätt kan komma på hur vi kan göra vattnet i havet rent så skulle det inte vara någon vattenbrist. Några barn har testat en hypotes om att sila och filtrera saltvatten. Vi har försökt ta reda på vad saltvatten är. Om vi kan fixa saltvatten kan vi kanske fixa tillbaka det sen? Barnen utforskar även vattnets rörelse och ljud. Hur kan man förmedla ett ljud? Vi ser att det skapas en mängd olika läten för att beskriva olika vattenljud

Sensommartider

Nu är vi åter tillsammans efter sommarens ledighet. I Färjestaden och Saxnäs har nya barn och deras familjer välkomnats och introducerats. Vi är i full gång med att dela och utforska sommarminnena kring naturens vatten.

 

 

Glad sommar!

Vi vill tacka alla fantastiska barn och föräldrar för läsåret som gått. Det har varit ett händelserikt och föränderligt år. Nu önskar vi alla en härlig sommar med mycket sol och bad.

Fil 2016-07-01 12 39 06