Undringens Förskola

Undringens förskola bedriver verksamhet på två förskolor, i Saxnäs och i Färjestaden.  UNDRINGEN erbjuder omsorg dagtid i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets egna behov.

För verksamheten gäller skollagens allmänna bestämmelser om förskola samt läroplanen för förskolan, Lpfö98. Vi följer kvalitetskraven som motsvarar kommunal verksamhet.

UNDRINGEN bedrivs efter Reggio Emilias filosofi – en filosofi som sätter barnet i fokus och ger varje barn en levande, spännande och kreativ dag. Vi skapar upplevelser som möjliggör reflektion och förståelse för bland annat drama, naturvetenskap, matematik, språk, bild och rörelse.

UNDRINGENS verksamhet präglas av småskalighet och delaktighet. Verksamheten är öppen 11 månader om året. Avgift tas ut för 11 månader och är avgiftsfri 4 veckor för semester.

 Är UNDRINGEN  en förskola för dig?   

För frågor och funderingar, kontakta gärna

info@undringen.se eller ring 0485-77 200 för att prata med någon i Saxnäs

farjestaden@undringen.se  eller ring 0485-77201 för att prata med någon i Färjestaden.

 

 

 

Senaste nytt!

Vi är en del av Reggio Emilia institutets gemensamma arbetsinriktning

Hållbar framtid

I Färjestaden förbinder vi Öland och Kalmar med hjälp av att noggrant studera Ölandsbron och dess stabilitet. Det ger oss möjlighet att titta ner i Kalmarsund och utforska vattnets kraft och sätta den i relation till bland annat kroppens, musikens och gemenskapens kraft. Vi undersöker också vattnets rörelse och hur vi själva kan påverka hur vattnet rör sig. Översvämningarna som drabbade Öland och Kalmar har med tydlighet visat vilka starka krafter vattnet har och står också i stor kontrast till den vattenbrist vi måste förhålla oss till. Vi sätter oss i relation med vattnets krafter som en del i att undersöka ekologisk hållbar framtid

I Saxnäs brottas vi med stora frågor såsom Hur drivs en Snällbåt? Hur kan en vattendammsugare som renar havet konstrueras? och var tömmer man den när den är full? Varför slängs det så mycket skräp när alla vet att man inte ska? Hur ska vi nå ut i världen med informationen om att vi måste sluta och varför?

Samtidigt undersöker vi de små dropparnas ljud och känsla. Med stor noggrannhet och närhet undersöker vi isens olika struktur, utseende, känsla och ljud.