Att arbeta på Undringen

Matilda3

 

 

 

 

 

Matilda Roth Brinktell berättar:

Att arbeta på Undringen är att ta del av spännande processer. Som pedagog befinner jag mig i en fysisk och mental miljö som sätter barnens tankar och teorier i centrum. Vi tillvaratar och uppmuntrar det kontinuerliga utforskandet och det föränderliga. Samtidigt vilar Undringen på en trygg grund. Vi samtalar kontinuerligt kring våra värdeord. Att vi har gemensam reflektionstid tillsammans i arbetslaget är oerhört värdefullt. Arbetsklimatet genomsyras av respekt för och nyfikenhet på varandra och viljan att lära nytt och trivas tillsammans. Jag är en del av Undringen, en varm och välkomnande plats där alla får prova sina vingar, barn såväl som vuxna.

Emma3

 

 

 

 

 

Emma Carlsson berättar:

Att arbeta på Undringen är att vara i ständig förändring. Processinriktat arbete gör mig verkligt intresserad och nyfiken på världen och barnen är mina medforskare. Att vara i en arbetsmiljö och ett arbetslag där våra värdeord verkligen lever och där alla som vistas i förskolan är aktörer känns privilegierat.