Placering av barn

UNDRINGEN är öppen för alla barn och har egen kö för placering. Våra förskolor har separata köer.  Anmälan för köplats skickas till info@undringen.se . För att ditt barn skall stå kvar i kön skall köplatsen aktualiseras varje halvår, vilket sker genom att maila info@undringen.se.

När ni anmäler ert barn i kö till Undringens förskola AB kommer vårdnadshavares och barns personuppgifter lagras och hanteras enligt gällande lagstiftning.

Vi tar in barn efter barngruppernas behov och ködatum. Med det menas att vi har rätten att frångå ködatum om sådana behov föreligger enligt följande ordning:

  1. Syskonförtur
  2. Ködatum
  3. Barngruppens behov

Nya familjer skolas in i augusti. Med få undantag även annan tid på året.

Verksamheten är öppen året runt, dagtid måndag till fredag, med undantag av vecka 28-31 då förskolan är stängd. Dessa 4 veckor är avgiftsfria. Vi följer samma taxa som den kommunala förskolan.