Studiebesök

Vi tar emot studiebesök och kombinerar det gärna med någon av föreläsningarna.

För mer information kontakta oss gärna via info@undringen.se

Föreläsningar

  • Det verkar som om havet bråkar med oss…Hur ett hållbart arbete i förskolan kan se ut. En berättelse om hur vi med hållbar framtid i fokus går från hopplöshet till hoppfullhet tillsammans med barnen
  • Vad är det jag hör? – Ett klockrent projekt om ekologisk känslighet. En berättelse om hur kyrkklockor kan bli en väg in i ekologisk käslighet
  • Pedagogisk miljö
  • Projekt och processer under ett år
  • Egen reseberättelse från Reggio Emilias förskolor
  • Pedagogisk dokumentation
  • Förskoledidaktik
  • Introduktionsutbildning för blivande handledare

Handledning

Pedagogisk kollegial handledning är ett verkningsfullt redskap i utveckling och förändring av den pedagogiska praktiken. Genom fördjupad reflektion ökar personalen sin kompetens. Handledningen skapar arbetsglädje och ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling.

Vi erbjuder handledning till intresserade arbetslag, Innehållet i samtalet är den pedagogiska praktiken i det egna arbetslaget, kopplat till förskolans uppdrag som det formuleras i nationellt och lokalt styrdokument. Handledare är Mia Johannesson med 10 års erfarenhet av att handleda.

Förslag på upplägg

  • Prova på handledning 2ggr med 4 veckors mellanrum
  • 5 handledningar per termin