Verksamhet

Vi arbetar utifrån styrdokumentet, Läroplan för förskolan 2010  ”LpFö” och Undringens arbetsplan. Den pedagogiska inriktningen på Undringen har en inspiration från Reggio Emilia förskolor i Italien. Ord som utmärker dessa förskolor är delaktighet och ett utforskande arbetssätt.

Vi utmanas i tanken av att ”Reggio Emilia” inte är en metod för lärande som ska kopieras för att barn ska bli på ett visst sätt. Istället ska värden och verktyg som är inspirerade från dessa förskolor stödja oss i vårt arbete med att göra Undringen till en förskola i Saxnäs, på Öland, i Sverige där lärande kreativitet och trivsel blomstrar. En förskola där alla ska få möjlighet känner sig som del av något viktigt.

En plats för barn och vuxna där man får pröva sina tankar och sitt görande.

Vårt sätt att se på människor är att alla föds rika och har egen stark drivkraft att utvecklas i en lärande och inspirerande miljö tillsammans med andra.