Hållbar framtid och ekologisk känslighet

Smakverkstad i Saxnäs

Att på ett lustfyllt sätt uppmärksamma barnen på grödan, smaken och människans samexistens. På ett hundraspråkligt sätt utforska växandet, smakerna, välmåendet och kopplingen där emellan. Hur kan vi, tillsammans med barnen, genom bild, språk, sinnen och reflektion bana väg för ökad lust och nyfikenhet kring mat? Vi vill på fler sätt gestalta smakupplevelser och göra dem konkreta. Smakupplevelser är både individuella och påverkbara och blir ofta abstrakta tänker vi. Vi vill utforska hur vi kan synliggöra våra upplevelser. Metaforen ”Vi äter med ögat”. Hur kan vi utforska det? Färgerna? Hur kan vi utforska sambanden mellan grödornas färger? Hur smakar den? Vilken färg smakar den?

När vi hundraspråkligt undersöker smaken ger det möjlighet till kunskap om hur vi kan påverka miljön genom våra val, samtidigt som smaken vidgas genom rörelse, färg, fantasi, fakta, lek och reflektion.

Berättande i Färjestaden

Att på ett hundraspråkligt sätt möta djur och deras miljö i kombination med berättande. Att med samexistens i fokus låta barnen möta naturen genom berättelser. Låta fantasin och kreativiteten skapa möjligheter till innovativa lösningar. Hur kan vi förstå att olika känslor påverkar vårt sätt att hantera olika situationer? Hur kan vi förstå att vatten/regn/snö påverkar växtligheten och mänskligheten. Hur påverkar det helt enkelt oss?

När berättelserna får handla om möten på olika sätt, mellan djur och mellan natur, uppstår det situationer som kräver innovativa lösningar och inger hopp om en hållbar framtid.