Pedagogisk dokumentation på Undringens förskola

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som hjälper oss att se och förstå vad som händer i verksamheten.

Vi observerar och lyssnar in vilka lärprocesser som pågår genom att fotografera, anteckna och filma det som händer och sker. Barnen är delaktiga i processen genom att själva fotografera och reflektera kring bilder och alster.

Vi arbetar också med de pedagogiska dokumentationerna tillsammans med föräldrar och i nätverk för att försöka få en så fullständig bild som möjligt av verksamheten.