Hemlig Odlingsplats i Skogen

På denna bilden händer det och har hänt mycket, så håll i hatten. 🌪🎩

 Vi har med de yngsta barnen på Kulingen skaffat oss en hemlig odlingsplats i skogen. Där vi ska testa våra olika teorier om de jordarter som vi har undersökt nu den senaste tiden. (Gräsjord, sandjord, skogsjord, stuprörsjord med mera…)

I denna rutan som är på bilden har vi testat att plantera magiska ärtor på olika vis. Där står det en pinne! Väldigt viktigt med vatten, bajs och att solen kan se platsen. Kan man odla i skogen? 🪄🪴

Dessutom i bakgrunden här, stod ett träd som var dött. Det har en pedagog vält och då fick vi en sittplats som vi saknade här. Helt perfekt då vi tänker att vi ska utforska platsen mer och vara här ofta.

To be continued…

🪵🏕🔬🪱🌱💩