När vi måste börja med att städa skogen varje gång vi kommer dit