Till dig som är förälder

Vad roligt att du är intresserad av en plats hos oss på Undringen! Undringen har en egen kö för placering. Våra båda förskolor har separata köer. När ni anmäler ert barn i kö till Undringens förskola AB kommer vårdnadshavare och barns personuppgifter att lagras och hanteras enligt gällande lagstiftning. Vi tar in barn efter barngruppernas behov och ködatum. Med det menas att vi har rätten att frångå ködatum om sådana behov föreligger enligt gällande ordning:
  • Syskonförtur
  • Vilket datum som du satte ditt barn i kö
  • Barngruppens behov
Nya familjer skolas in i augusti, med få undantag även under annan tid på året.

Öppettider

Verksamheten är öppen året runt. Dagtid måndag till fredag med undantag av vecka 28-31 då förskolan är stängd. Dessa 4 veckor är avgiftsfria. Vi följer samma taxa som den kommunala förskolan.
 

Ställ ditt barn i kö

Schema för vistelsetid