Föreläsningar

  • Det verkar som om havet bråkar med oss…Hur ett hållbart arbete i förskolan kan se ut. En berättelse om hur vi med hållbar framtid i fokus går från hopplöshet till hoppfullhet tillsammans med barnen
  • Att befinna sig i det svåra utan att det blir svårt – Kan man leka att man är på flykt? Hur lek i följetong gör det möjligt att möta svåra frågor.
  • Vad är det jag hör? – Ett klockrent projekt om ekologisk känslighet. En berättelse om hur kyrkklockor kan bli en väg in i ekologisk känslighet
  • Pedagogisk miljö
  • Projekt och processer under ett år
  • Egen reseberättelse från Reggio Emilias förskolor
  • Pedagogisk dokumentation
  • Förskoledidaktik
  • Introduktionsutbildning för blivande handledare