Om Undringens förskola

Undringens förskola bedriver verksamhet på två förskolor, i Saxnäs och i Färjestaden. Undringen erbjuder omsorg på dagtid i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller barnets egna behov.
För verksamheten gäller skollagens allmänna bestämmelser om förskola samt läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Vi följer kvalitetskraven som motsvarar kommunal verksamhet.

Reggio Emilia

Undringen inspireras av Reggio Emilias filosofi – en filosofi som sätter barnet i fokus och ger varje barn en levande, spännande och kreativ dag. Vi skapar upplevelser som möjliggör reflektion och förståelse genom bland annat drama, naturvetenskap, matematik, språk, bild och rörelse.

Läs mer om Reggio Emilias filosofi på Reggio Emiliainstitutets hemsida.

Småskalighet och delaktighet

Undringens verksamhet präglas av småskalighet och delaktighet. Verksamheten är öppen 11 månader om året. Avgift tas ut för 11 månader och är avgiftsfri 4 veckor för semester. Vi följer samma taxa som den kommunala förskolan.