Handledning

Pedagogisk kollegial handledning är ett verkningsfullt redskap i utveckling och förändring av den pedagogiska praktiken. Genom fördjupad reflektion ökar personalen sin kompetens. Handledningen skapar arbetsglädje och ett gemensamt ansvar för verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder handledning till intresserade arbetslag. Innehållet i samtalet är den pedagogiska praktiken i det egna arbetslaget, kopplat till förskolans uppdrag som det formuleras i nationellt och lokalt styrdokument.

Förslag på upplägg:

  • Prova på handledning 2 ggr med 4 veckors mellanrum
  • 5 handledningar per termin